Здравствени права

Негрижа

Околу 50 отсто од жените Ромки со низок социо-економски статус од тие градови не го уживаат своето право за репродуктивно здравје.

Read More