Комеморација Втори Август Интернационален ден на сеќавање на Ромите