Во општините од североистокот недостигаат засолниште, кризен центар и СОС линии за жртвите на семејно насилство